• Menu
  • “Wilka, de onvoorwaardelijke acceptatie en liefde die ik ervoer, daaraan paralel lopend jouw innerlijke dialoog/omvorming daartoe, gaven mij gelijk een ”Jaaahh!!! Dàt wil ik ook leren en kunnen!! Modelleren!!” Daar ga ik hopelijk, door gewoon naar je te kijken, luisteren en je mee te maken, een prachtige kwaliteit in mijzelf mede door ontwikkelen. Dank je wel dat je bent wie je bent, en de weg hebt gelopen, om te worden die wie je bent.”