• Menu
 • Vervolg op de basistraining Art of Feminine Presence

  De zeven Kunsten van de Keizerin van Yin

  Jij, mooie vrouw, hebt een geschenk te geven aan de wereld.
  Ik weet het zeker, want daarom ben jij hier.
  Weet jij al dat jijzelf dat geschenk bent?

  In iedere vrouw leeft de potentie om een Keizerin van Yin te zijn.

  Ik heb, in de afgelopen 12 jaar als docent AFP, zeven essentiële elementen waargenomen, die we willen kunnen belichamen om helemaal op en top vrouwelijk en super krachtig aanwezig te zijn. In ons werk, ons gezin, onze familie- en vriendengroep, onze plek in de maatschappij. Daarom bevat het programma van ‘De Keizerin van Yin’ naast fijne en effectieve oefeningen uit de Art of Feminine Presence ook elementen uit oude mysteriescholen zoals Tantra en wijsheid van de Essenen, maar ook moderne technieken die ons helpen onszelf meer lief te hebben zoals we zijn.

  De ‘Keizerin van Yin’ in een vervolgprogramma op de basistraining Art of Feminine Presence en zal nog één keer worden gegeven. Het is belangrijk dat je de meditaties en basisoefeningen uit de AFP hebt beleefd en (tot op zekere hoogte) eigen hebt gemaakt.

  Omdat het programma van de Keizerin van Yin een harmonische eenheid vormt, is het de bedoeling dat je op alle dagen aanwezig bent. Heb je hierover vragen of twijfels, neem dan contact met mij op.

  Een Keizerin van Yin is zich bewust dat haar eigen gevoel van welzijn invloed heeft op haar omgeving

  • Ze weet dat het niet egoïstisch van haar is om haar eigen verbinding met levenslust en levenskracht eerst zelf te willen voelen, voordat ze alweer gaat uitdelen.
  • Ze weet diep van binnen dat dit gevoel van geluk, verbinding en vervulling zich vanuit haar eigen centrum – haar hart en buik – verspreidt naar al het leven om haar heen; haar familie, haar buurt, haar collega’s, studenten, klanten, cliënten.
  • Ze verlangt, net als iedereen, naar een wereld van dynamische, creatieve vrede, waarin voor iedereen plek is.
  • Bewust van haar impact ontwikkelt en verfijnt ze de zeven basis elementen die haar met plezier een krachtig voorbeeld laat zijn voor anderen, zonder dat het haar uitput en zonder dat anderen zich gemanipuleerd of overschaduwd voelen.

  Om de zeven kunsten van de Keizerin van Yin te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk om een voelbare basis in je lichaam te hebben, anders verdwijn je in een wereld van fantasie en projecties, die jou uitput en waarin je steeds afhankelijk zult blijven van de bevestiging van anderen.

  Daarom is het belangrijk dat jij het basisprogramma van The Art of Feminine Presence hebt gevolgd. En omdat we in dit programma diep gaan wil ik je een krachtige container bieden, waarin je veilig, vrij en met plezier kunt open gaan. Daarom houd ik deze groepen klein. Er kunnen maximaal 10 vrouwen mee doen!

  Daar het de laatste maal is dat ik deze vervolgtraining geef, kunnen alle vrouwen die in het verleden hebben deelgenomen aan de Art of Feminine Presence zich aanmelden. Is dat voor jou meer dan 3 jaar geleden? Dan vind ik  het fijn om eerst even met je af te stemmen wat de AFP je heeft gebracht.

  Vele honderden vrouwen gingen jou reeds voor. Ze hebben inmiddels ontdekt hoe ze aanwezig kunnen blijven, ook als ze worden gezien zoals ze zijn! De hele speciale meditatie, die we alleen in deze life groepen met elkaar delen, brengt jou thuis, zodat jij de bliss in je eigen buik kunt voelen en er steeds naar terug keren. Het is eigenlijk best simpel als je het eenmaal weet.

  Ik zou die diepgaande meditatie ook graag aan jou doorgeven, als een uniek geschenk van vrouw tot vrouw.
  Wilka

  Programma

  Het programma bestaat uit zeven hele dagen, waarbij je steeds een belangrijk aspect van jouw vrouwelijke basics zal gaan ervaren. Iedere dag zal gevuld zijn met oefeningen die niet alleen heilzaam en zelf-transformerend zijn, maar ook jouw vermogen tot genieten zullen vergroten. Dit opent het hart van de Keizerin van Yin.

  In de training werken we met oefeningen uit Art of Feminine Presence, tantra, Womb Wisdom en meer. We doen lichaamswerk, energiewerk en bewustzijnsontwikkeling. De meeste oefeningen zul je ook thuis kunnen doen en meenemen in je eigen leven en relaties.

  En hoewel het geen therapeutische groep is, zul je de kans krijgen veel oude patronen te transformeren.

  Dag 1: The Art of Feeling

  Een vrouw functioneert het allerbeste als ze helemaal in contact is met haar intuïtie. Niet alleen geniet zij daar zelf enorm van, maar ook haar omgeving heeft daar baat bij. Zij weet op het juiste moment te handelen, terwijl ze in staat is haar hele omgeving, inclusief zichzelf, in haar beslissingen mee te nemen.

  Om dit te kunnen is het wezenlijk dat je als vrouw in contact staat met je eigen gevoel; het is als het ware je GPS die jou helpt jouw leven in de juiste richting te sturen, op een manier die plezierig en gemakkelijk is.

  Echter, om te voelen hebben we tijd nodig en de bereidheid om met ongemakkelijke gevoelens om te gaan; niet door ze weg te stoppen of opzij te zetten, maar door ze te erkennen en te integreren.

  Op deze dag leer je meer over het contact met je eigen gevoel en hoe je daar aandachtig, zorgvuldig, en zonder schaamte mee kunt omgaan. Je ontdekt ook hoe fijn het is om aanwezig te zijn bij een vrouw die simpelweg haar gevoel een plek durft te geven. Terwijl we, met verschillende oefeningen, door de dag bewegen, zal je als vanzelf heling ervaren.

  In feite vormt deze dag de basis voor jouw krachtige en vrouwelijke aanwezigheid in jezelf en de wereld.

  Dag 2: The Art of Presence & Flexibility

  Als vrouw weet jij dat het leven ieder moment weer anders is, en dat wat je gister als waarheid voelde, vandaag alweer veranderd kan zijn. Jij bent niet wispelturig…. je bent zoals de natuur en het leven zelf, zoals de maan, de sterren, de rivieren en de seizoenen: verandering. En jij hebt alles in je om dat te kunnen hanteren.

  Als jij dat aanneemt, kan zowel jijzelf als de wereld om je heen ontspannen. Daarom noem ik dit de kunst van jouw flexibiliteit. Het geeft je het vermogen snel van koers te veranderen als dat nodig is. Maar om dat te kunnen doen is het belangrijk dat je het met je hele wezen voelt en daardoor de autoriteit hebt waarmee je dit kunt uitstralen.

  Alleen door aanwezig te zijn in het centrum van je lijf (je buik) – op de plek en in het moment waarin je werkelijk bent – weet je of wat je hoofd en/of hart je vertellen ook klopt met wat er op dit moment gewenst en mogelijk is. Dan wordt jouw vrouwelijke kracht een bron van vertrouwen voor zowel jezelf als je omgeving en kan de eeuwige twijfel aan jezelf en je vermogen langzaam oplossen.

  Op deze dag leer je wat het betekent om aanwezig te blijven bij wat er dan ook is, in plaats van snel te proberen het te veranderen, weg te stoppen of te veroordelen. Het volle leven durven aannemen geeft niet alleen jou kracht, maar maakt het ook voor je omgeving heel aantrekkelijk om bij je te zijn. Dit gebeurt wanneer jij als vrouw de kwaliteiten van aanwezigheid en flexibiliteit durft aan te nemen.

  Tijdens deze dag gaan we de basis leggen voor de bereidheid om een Keizerin te zijn, in verbinding met alles in haar leven.

  Dag 3: The Art of Awakening Life Force Energy

  Een Keizerin – iedere vrouwelijke leider – heeft veel energie nodig om haar domein te kunnen beheren op een manier die past bij haar natuurlijke aanleg en vermogens. Als je vooral zorg draagt voor de wereld om je heen, in plaats van bewust en dagelijks zorg te dragen voor je eigen energievoorraad, raak je op den duur fysiek en/of emotioneel uitgeput.

  De beste en eenvoudigste manier om je energievoorraad op peil te houden is door je bewust te verbinden met de energie van het leven zelf, die overal om je heen aanwezig is, maar vooral in de Aarde en in je eigen lijf. Wanneer je deze – seksuele – energie op zo’n manier weet te genereren dat het helemaal bij je past, laden je batterijen vanzelf op, terwijl je geniet.

  Op deze dag ontdek je verschillende manieren om je met deze levensenergie op te laden. We doen deze dag veel bodywork, omdat het lichaam de plek is waar je deze energie daadwerkelijk op gang brengt, opslaat en kunt voelen. Wanneer je eenmaal weet hoe je deze energie kunt genereren, heb je altijd een manier bij de hand om jezelf weer op te laden als je jezelf per ongeluk toch hebt uitgeput.

  Hoe je deze energie vervolgens kunt containen en vervolgens laten overstromen zijn de onderwerpen van de volgende twee dagen.

  Dag 4: The Art of Containment

  Heb jij ook, net als ontelbaar veel andere vrouwen, de neiging om je energie weer weg te geven zodra je het ontvangt? Ik weet het, dat komt voort uit je genereuze hart, uit je enthousiasme, en … uit je gewoonte. Wij hebben geleerd dat het onbehoorlijk en egoïstisch is om die waardevolle levensenergie voor onszelf te houden, dus delen we haar het liefst meteen weer uit.

  Maar door dit gedrag balanceer jij waarschijnlijk onbewust steeds op de rand van uitputting en verlang je er vaker dan je lief is naar om met rust te worden gelaten. Het is echter mogelijk ervoor te zorgen dat je steeds een reservevoorraad energie op peil houdt, zodat je dit ook daadwerkelijk in je lijf kunt voelen. Langzaam maar zeker zal dat gevoel van genoeg energie hebben je nieuwe standaard worden, en zal je leren luisteren naar de signalen die aangeven dat je onder het peil van je reserves raakt.

  Op deze dag concentreren we ons op het containen (behouden) van de levensenergie, die we de dag daarvoor hebben leren opwekken. Waar bewaar je die energie en hoe voelt dat eigenlijk? Door middel van praktische en simpele oefeningen – die je ook met gemak thuis kunt doen – ontwikkel je de container van jouw eigen levensenergie, waarover jij, en jij alleen, het beheer hebt.

  Pas als jij weet en voelt dat die container is gevuld met levensenergie komt jouw geven met genot en gemak, zowel voor jezelf als voor je omgeving (die zich niet meer schuldig hoeft te voelen).

  Dag 5: The Art of Expansion

  Tijdens de twee vorige trainingsdagen heb je ontdekt en gevoeld hoe heerlijk het is om jezelf te vullen met levensenergie en hopelijk heb je ook geleerd dat je eerst jezelf mag vullen met deze energie voordat je deze weer doorgeeft.

  De vrouwelijke manier van geven is eigenlijk anders dan de mannelijke manier. De natuurlijk manier van ons vrouwelijke geven komt voort uit het overstromen van ons hart. De vrouwelijke energie is niet rechtlijnig maar expansief, stromend vanuit ons eigen centrum. Hierdoor vult onze liefde eerst alle celletjes van ons eigen bestaan, voordat het alles om ons heen aanraakt. Dan komt dit geven moeiteloos en direct uit ons hart en dat voelt heerlijk!

  Op deze dag leer je hoe je deze expansie, dit uitdijen op gang kunt brengen en hoe dat voelt voor jezelf. Het is als ademen… soms adem je in, soms uit, maar nu leer je dit bewust met je eigen energie te doen. Ook zul je ontdekken wat dat met je omgeving doet.

  Het is steeds weer een verrassing voor vrouwen wanneer ze ontdekken hoe groot het effect is van het laten groeien van liefde in plaats van die liefde weg te geven.

  Dag 6: The Art of Sharing Life Force Energy

  Vrijwel ieder mens wil liefde delen, ook een Keizerin. We zijn gemaakt om te delen, of dat nu is met een iemand, met collega’s, buren, de natuur of de mensheid als geheel. De beste vrouwelijke leider is zij die haar liefde genereus kan delen, terwijl ze zichzelf niet verliest.

  Tijdens de vorige trainingsdagen heb je geleerd hoe je jezelf kunt voelen, hoe je aanwezig kunt blijven bij jezelf onder alle (wisselende) omstandigheden, hoe je levensenergie kunt genereren, behouden en laten uitdijen en nu ga je ontdekken hoe je dit vervolgens kunt delen.

  Juist in het delen worden we uitgedaagd om bij ons eigen middelpunt te blijven en van daaruit te laten komen wat klopt. Hoe vaak maak jij het mee dat je ineens meer met de ander bezig bent dan met wat jij zelf nu eigenlijk voelt. Terwijl je eigenlijk niet kunt ontvangen wat de ander jou wil geven als jij zelf niet thuis bent om de deur te openen en je cadeau uit te pakken.

  Op deze dag ga je ontdekken hoe het zou zijn als je zoveel geniet van ontvangen dat jouw gevoel van liefde en genot als vanzelf gaat overstromen. Ontvangen verandert vanzelf in geven en geven in ontvangen. Dan stopt het denken en kom je in ‘de flow’.

  Dat dit niet helemaal vanzelf gaat, en dat je daarbij alle eerder ontdekte kunsten van de Keizerin van Yin wilt toepassen, ontdek je dan ook vanzelf. Om liefde en energie te delen met een ander is het nodig om:

  • te voelen
  • te kunnen terugkeren bij jezelf ook als je ervandaan bent geraakt
  • zelfstandig de poort naar levensenergie open te kunnen zetten en houden
  • steeds voldoende energie te kunnen behouden en haar moeiteloos te laten expanderen

  Uiteraard is dit een ontwikkelingsweg, maar vandaag leg je dit paadje aan, of maak je je bestaand paadje breder. Het is een dag om te genieten van verbinding met liefde, vreugde en gemak.

  Dag 7: The Art of Relaxing Into Being

  De allergrootste kwaliteit van een Keizerin van Yin, van een vrouwelijke leider, is dat ze kan zijn met wat IS. En weet te handelen van daaruit. Dus geen gevecht tegen wat is, geen ontkenning van wat is, maar alles wat er is meenemen bij het maken van haar keuzes.

  Een vrouwelijke leider kan zeker handelen, dat weten alle moeders, alle juffen, alle verpleegsters, alle directrices, alle coaches, onderneemsters en alle soorten van performers. Maar het meest effectief is ze als ze in verbinding kan blijven met de situatie, met de betrokkenen en vooral met haar eigen wijsheid en intuïtie.

  Dat het werkelijk zo eenvoudig mag en kan zijn, hebben wij vrouwen helaas niet geleerd, omdat wij leiderschap vooral associëren met het mannelijke model van leiderschap. Hoe het is om werkelijk te ontspannen in zijn in onze kracht en grootsheid is een kwaliteit die we steeds meer kunnen verfijnen.

  Deze dag openen we ons om die kwaliteit van gewoon jezelf ZIJN te ervaren. Is het genoeg om mezelf te zijn? Is het boeiend om mezelf te zijn? Is het verrijkend om mezelf te zijn? Het antwoord op die vragen kan je alleen zelf ontdekken als je voldoende nieuwsgierig bent om het te proberen.

  Met deze laatste trainingsdag sluiten we de cyclus af, opdat je kunt ontspannen in het vertrouwen dat je precies de juiste persoon bent, op de juiste plek, op het juiste moment. En dat alles wat je in de afgelopen training hebt ervaren en in jezelf hebt geopend ergens in jou een plek heeft gevonden en dat jij het zult herkennen wanneer je eraan toe bent het in je dagelijks leven toe te passen.

  Uiteindelijk ben jij de enige die kan kiezen, en zelfs al zou je niets van deze training kunnen ‘onthouden’, dan zal je lijf je helpen nieuwe wegen in te slaan. Iedere volgende stap op je pad zal je dichter brengen bij je ware zelf. Welkom thuis prachtige vrouw, welkom thuis waardevol mens.

  Eerste aankomende data

  Hieronder vind je de eerst aankomende data voor de training. Lees meer over het programma. Of meld je gelijk aan.

  Op dit moment zijn er geen data gepland.

  Wat was de eerste dag van de Keizerin van Yin heerlijk! Ik kon het meteen meenemen in mijn dagelijks leven. Ik ben vlak daarna op 3 vlakken uitgedaagd om in mijn kracht te gaan staan. En die uitdaging heb ik aangenomen! En om al die emoties die dat losmaakt te kunnen verwerken ben ik veel aan het bewegen geweest. Er zijn bij mij heel wat kwartjes gevallen en nieuwe gewoonten gestart, en niet alleen in mijn hoofd maar ook in mijn lichaam!

  Ria

  Wat kun je van mij leren?

  Vanuit mijn zeer rijke ervaring in leven, werken, trainingen volgen en geven heb ik met vallen en opstaan ontdekt wat het is om vanuit mijn vrouwelijke voedingsbron te leven. Ik ken uit eigen ervaring de valkuilen, angsten en verleidingen. En ik ken nu inmiddels ook de gigantische vreugde, vrijheid en vitaliteit die leven vanuit mijn vrouwelijke krachtbasis mij oplevert.

  Ik heb gewerkt met groepen van 2 tot 2000 vrouwen, en ik kan je, als echte ‘wijze vrouw’, zeggen dat alleen als wij onze fantastische vrouwelijke lichamen op een vrouwelijke wijze besturen, de energie volop zal blijven stromen.

  Mijn kennis en tools doorgeven aan alle prachtige vrouwen in de wereld is al vele jaren mijn passie en bron van eigen vreugde.

  Art of Feminine Presence

  Als certified teacher van ‘The Art of Feminine Presence’, en meer dan 10 jaar intensief hierin les geven, leer ik jou een aantal simpele en zeer effectieve oefeningen waardoor je weer thuis komt bij jezelf en voortaan van daaruit wilt leven en werken. Dit kan in privé-sessies of via de basistraining van 5 dagen.

  Meld je vandaag nog aan!