De Zeven Kunsten van De Keizerin van Yin

Dag 1 – The Art of Feeling

Een vrouw die haar vrouwelijke essentie, kracht en wijsheid belichaamt, zonder manipulatie, kun je een Keizerin van Yin noemen.
Zij is een vrouwelijke leider, die zich niet alleen thuis voelt in zichzelf, maar ook haar hele omgeving in meer verbinding, zachtheid en sensitiviteit brengt.
Is dit jouw wens en potentie, geef haar dan een stevig fundament door de Zeven Kunsten van de Keizerin van Yin te ontdekken en trainen:

• Zondag 20 september 2020: The Art of Feeling
• Zondag 11 oktober: The Art of Presence & Flexibility
• Zaterdag 7 november: The Art of Awakening & Growing Life Force Energy
• Zondag 8 november: The Art of Containment
• Zondag 29 november: The Art of Expansion
• Zondag 20 december: The Art of Sharing Life Force Energy
• Zondag 10 januari 2021: The Art of Relaxing into Being

Zonder deze basics, laten wij vrouwen ons te vaak verleiden om voor onze ervaringen – inclusief sex, werk, gezondheid en relaties – buiten onszelf te treden. Of we nemen de mannelijke aanpak. En daarmee geven we in feite onze werkelijke waarde op, terwijl de wereld juist nu behoefte heeft aan krachtige, wijze, verbonden vrouwelijke leiders. Thuis of in je werk, er wordt op jou gewacht.
De Zeven Kunsten van de Keizerin van Yin biedt een programma in 7 stappen voor leidinggevende vrouwen die hun vrouwelijke essentie willen meenemen in leven en werk, zodat ze veel meer energie, passie en sensualiteit kunnen ervaren op een dagelijkse basis.

 

Zeven trainingsdagen

Het programma bestaat uit zeven dagen, waarbij je steeds een belangrijk aspect van jouw vrouwelijke basics zal gaan ervaren. Iedere dag zal gevuld zijn met oefeningen die niet alleen heilzaam en zelf-transformerend zijn, maar ook jouw vermogen tot genieten zullen vergroten. Dit opent het hart van de Keizerin van Yin.

De meeste oefeningen zul je ook thuis kunnen doen en meenemen in je eigen leven en relaties.

Deze training is vooral voor vrouwen die al ervaring hebben met lichaamswerk en zelfonderzoek. In de training werken we met oefeningen uit Art of Feminine Presence, tantra, Womb Wisdom en meer. We doen lichaamswerk, energiewerk en bewustzijnsontwikkeling. En hoewel het geen therapeutische groep is, zul je de kans krijgen veel oude patronen te transformeren.

De kracht van een kleine groep

Omdat we in dit programma diep gaan wil ik je een krachtige container bieden, waarin je veilig, vrij en met plezier kunt open gaan. Daarom houd ik deze groepen klein. Er kunnen maximaal 8 vrouwen mee doen!

Dag 1 – The Art of Feeling

Een vrouw functioneert het allerbeste als ze helemaal in contact is met haar intuïtie. Niet alleen geniet zij daar zelf enorm van, maar ook haar omgeving heeft daar baat bij. Zij weet op het juiste moment te handelen, terwijl ze in staat is haar hele omgeving, inclusief zichzelf, in haar beslissingen mee te nemen.

Om dit te kunnen is het wezenlijk dat je als vrouw in contact staat met je eigen gevoel; het is als het ware je GPS die jou helpt jouw leven in de juiste richting te sturen, op een manier die plezierig en gemakkelijk is.

Echter, om te voelen hebben we tijd nodig en de bereidheid om met ongemakkelijke gevoelens om te gaan; niet door ze weg te stoppen of opzij te zetten, maar door ze te erkennen en te integreren.

Op deze dag leer je meer over het contact met je eigen gevoel en hoe je daar aandachtig, zorgvuldig, en zonder schaamte mee kunt omgaan. Je ontdekt ook hoe fijn het is om aanwezig te zijn bij een vrouw die simpelweg haar gevoel een plek durft te geven. Terwijl we, met verschillende oefeningen, door de dag bewegen, zal je als vanzelf heling ervaren. 

In feite vormt deze dag de basis voor jouw krachtige en vrouwelijke aanwezigheid in jezelf en de wereld.

Financiële bijdrage
Jouw financiële bijdrage aan deze zeven dagen is: € 795,00 i.p.v. € 875,00. 

Vroegboekkortinga
Wanneer je inschrijft en betaalt vóór 1 augustus 2020, betaal je slechts € 695,00!

 

Bedrijfsfactuur
Het is mogelijk een factuur op naam van je bedrijf te ontvangen ‘vrouwelijk leiderschap training’. In dat geval komt er nog 21% BTW bij.

Annuleringsregeling
Wij hebben een annuleringsregeling waarvan we je bij inschrijving (of bij aanvraag) graag op de hoogte brengen.

De Tempel van de Keizerin van Yin

Na het volgen van deze zeven dagen ben je welkom om eens in de zes weken terug te komen in de Tempel van de Keizerin van Yin, om je vermogens verder te ontwikkelen, dieper te helen en om het geleerde verder samen te verdiepen en elkaars ondersteunende getuige te zijn.

Deze regelmatige bijeenkomsten maken het makkelijker om je verbinding met je innerlijke Keizerin te onderhouden en je Ziel te blijven voeden.

Aanmelding Keizerin van Yin

Hier kun je je inschrijven voor jouw deelname aan de training De Zeven Kunsten van de Keizerin van Yin.
  • Hier kun je laten weten dat je met vragen zit en met mij wilt overleggen. Laat in dat geval ook even weten wanneer we jou het beste kunnen bereiken.